Tėvo meilės laiškas (tik tekstas)

Pradžia » Dievo laiškas tau » Tėvo meilės laiškas (tik tekstas)

Mano vaike,

Galbūt tu manęs nepažįsti, bet aš žinau apie tave viską (Psalmė 139,1)
Aš žinau, kada tu keliesi ir kada atsisėdi (Psalmė 139,2)
Matau visus tavo kelius (Psalmė 139,3)
Kiekvienas plaukas ant tavo galvos yra suskaičiuotas (Mato 10, 29-31)
Tu esi sukurtas pagal mano atvaizdą (Pradžios 1,27)
Pažinau tave dar prieš tau gimstant (Jeremijo 1, 4-5)
Sutvėriau tave motinos įsčiose (Psalmė 139, 13)
Tie, kurie manęs nepažino, iškreipė mano paveikslą (Jono 8, 41-44)
Aš nesu tolimas ir piktas, bet esu tobulos meilės išraiška (1 Jono 4,16)
Didžiausias mano troškimas yra išlieti savo meilę tau (1 Jono 3,1)
Aš siūlau tau daug daugiau, nei tavo žemiškas tėvas būtų galėjęs pasiūlyti (Mato 7, 11)
Nes esu tavo tobulas tėvas (Mato 5,48)
Kiekviena gera dovana, kurią tu gauni, ateina iš mano rankų (Jokūbo 1,17)
Nes esu tavo aprūpintojas ir man svarbus kiekvienas tavo poreikis (Mato 6, 31-33)
Mano sumanymai tavo ateičiai visada pilni vilties (Jeremijo 29, 11)
Ir aš niekada nenustosiu daryti tau gera (Jeremijo 32,40)
Noriu parodyti tau didelių ir nesuvokiamų dalykų (Jeremijo 33,3)
Galiu padaryti dėl tavęs nepalyginamai daugiau, nei tu gali įsivaizduoti (Efeziečiams 3, 20)
Nes geriausiai galiu tave padrąsinti ( 2 Tesalonikiečiams 2, 16-17)
Taip pat esu Tėvas, guodžiantis tave kiekviename sielvarte (2 Korintiečiams 1, 3-4)
Kai tavo širdis sudužusi, aš arti tavęs (Psalmė 34, 18)
Vieną dieną nušluostysiu kiekvieną ašarą nuo tavo akių (Apreiškimo 21, 3-4)
Aš esu tavo tėvas ir myliu tave taip, kaip ir savo sūnų Jėzų (Jono 17,23)
Jėzuje buvo atskleista mano meilė tau (Jono 17, 26)
Jis yra tikslus mano esybės atvaizdas (Hebrajams 1, 3)
Jis atėjo parodyti, jog aš esu už tave, o ne prieš tave (Romiečiams 8, 31)
Ir pasakyti, kad aš nebeįskaitau tavo nuodėmių (2 Korintiečiams 5, 18-19)
Jėzus mirė, kad tu ir aš būtume sutaikyti (2 Korintiečiams 5, 18-19)
Jo mirtis buvo didžiausia mano meilės tau išraiška (1 Jono 2, 23)
Ir niekas niekada nebeatskirs tavęs nuo mano meilės (Romiečiams 8, 38-39)
Klausiu: „Ar tapsi mano vaiku?“ (Jono 1, 12-13)
Aš laukiu tavęs (Luko 15, 11-32)