Pokalbis su Dievu

Sapnavau, kad atėjau susitikti su Dievu. Žvelgiau į didingus kalnus ir mačiau Jo kūrinijos tobulumą. Tada stebėjau nepaprasto grožio saulėlydį ir mąsčiau, koks gi Jis, visą tai sukūręs Dievas, turėtų būti. Norėjau užduoti Dievui vieną labai svarbų klausimą… O tu ar nori kažko paklausti Dievo? (tekstas)

Kitas žingsnis » Melskis Dievui »