Mobile

1. Dievas MYLI tave ir tavo gyvenimui turi nuostabų PLANĄ!

Biblijoje rašoma: „Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąiį gyvenimą“. (Jono evangelija 3,16)

Jėzus sakė: „Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtų“. (Jono evangelija 10,10)

Bet yra ir problema:

2. Žmogus yra nuodėmingas ir per nuodėmę atskirtas nuo Dievo.

Visi esame padarę, pasakę ar pagalvoję tai, ką Biblija vadina „nuodėme“. Biblija sako: „Nes visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės“. (Romiečiams 3,23)

Nuodėmės pasekmė yra mirtis, dvasinis atskyrimas nuo Dievo (Romiečiams 6,23).

Kokia gi yra geroji žinia?

3. Dievas atsiuntė Savo Sūnų, kad Jis numirtų už tavo nuodėmes!

Jėzus numirė mūsų vietoje tam, kad mes galėtume gyventi su Juo amžinybėje.

„O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai“. (Romiečiams 5,8)

Bet istorija nesibaigia su Jo mirtimi ant kryžiaus. Jis prisikėlė ir dabar gyvena!

„Kristus numirė už mūsų nuodėmes… Jis buvo palaidotas… ir prikeltas trečiąją dieną, kaip skelbė Raštai. Jis pasirodė Kefui, paskui dvylikai (apaštalų). Vėliau Jis pasirodė iš karto daugiau nei penkiems šimtams brolių“. (1 Korintiečiams 15,3 – 6)

Jėzus yra vienintelis kelias pas Dievą.

Jėzus sakė: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane“. (Jono evangelija 14,6)

4. Ar norėtumei ir tu priimti Dievo atleidimą?

Savo išgelbėjimo negalime užsitarnauti; esame išgelbstimi iš Dievo malonės, kai tikime į Jėzų Kristų. Tereikia tik patikėti, kad esi nusidėjėlis, kad Kristus numirė už tavo nuodėmes, ir paprašyti Jo atleidimo. Jis pažįsta tave ir myli tave. Jam svarbus tavo širdies nusistatymas, tavo sąžiningumas. Tam, kad priimtumėte Kristų kaip savo Gelbėtoją, kviečiame pasimelsti tokia malda:

„Viešpatie Jėzau Kristau,

Gailiuosi dėl visų blogų ir neteisingų dalykų, kuriuos esu padaręs (-iusi) savo gyvenime. Prašau atleisk man. Aš nusigręžiu nuo viso to blogo, kurį žinau, kad dariau. Ačiū, Jėzau, kad mirei ant kryžiaus dėl manęs, kad išlaisvintum mane nuo nuodėmių. Ateik į mano gyvenimą, pripildyk savo Šventąja Dvasia ir pasilik su manimi amžinai.

Ačiū, Viešpatie Jėzau. Amen.”

Ar meldeisi šia malda?

TAIP ir norėčiau eiti toliau

NE, bet norėčiau sužinoti daugiau