Kas yra Jėzus?

Pradžia » Kas yra Jėzus?

Kas yra didingiausia visų laikų asmenybė?
Kas buvo labiausiai išsiskiriantis vadovas ?
Kas buvo pats talentingiausias mokytojas?
Kas padarė daugiausia gero žmonijai?
Kas vienintelis žemėje gyveno šventai ir niekada nenusidėjo?

 

Kas yra Jėzus?

Užduok šiuos klausimus bet kuriame pasaulio taške bet kokios religijos atstovams ir jie patvirtins, kad tai tinka tik Jėzui iš Nazareto.
Jis yra ypatingiausia visų laikų asmenybė.

 

Jėzus pakeitė istorijos tėkmę.

Net data, pažymėta jūsų laikraštyje, rodo, kad Jėzus iš Nazareto gyveno žemėje maždaug prieš 2000 metų.

 

Pranašystės apie Jo atėjimą

Prieš kelis šimtus metų iki Jėzaus gimimo Izraelio pranašai kalbėjo apie Jo atėjimą. Senajame Testamente, kurį rašė skirtingi žmonės 1500 metų laikotarpiu, yra daugiau nei 300 pranašysčių apie Jėzų.

Šventasis Raštas pranašavo apie Jėzų Kristų

Viskas, kas ten užrašyta, išsipildė, įskaitant ypatingą Jėzaus gimimą, nenuodėmingą gyvenimą, atliktus stebuklus, mirtį ir prisikėlimą.
Jėzaus gyvenimas, atlikti stebuklai, mokymas, Jo mirtis ant kryžiaus, o po to prisikėlimas ir pakilimas į Dangų – visa tai rodo, kad Jis nebuvo vien tik žmogus.

Jėzus sakė: „Aš ir Tėvas esame viena“, „Kas matė mane, matė Tėvą“, „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas neateina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane.“

 

Jo gyvenimas ir žinia atneša pasikeitimus

Žmonijos istorija liudija, kad Jėzaus asmenybė, gyvenimas ir mokymas darė įtaką ir keitė ne tik žmonių, bet ir tautų gyvenimus.
Kur buvo laikomasi Jo mokymo, santuoka buvo laikoma šventa, buvo paisoma moterų teisių ir jų balso visuomenėje, steigėsi mokyklos ir universitetai, buvo kuriami vaikus ginantys įstatymai, netoleruojama vergija bei vykdomi kiti žmonėms naudingi pakeitimai.

Jėzus pakeitė ištisų tautų gyvenimus

 

Kas jums yra Jėzus iš Nazareto?

Atsakymas į šį klausimą darys įtaką jūsų gyvenimui čia, žemėje, ir amžinybėje. Jei iš krikščionybės išmesime Jėzų – nieko neliks, nes biblinė krikščionybė nėra gyvenimo filosofija, aukšti etiniai standartai ar ritualai. Tikra krikščionybė remiasi gyvu, asmeniniu santykiu su prisikėlusiu Viešpačiu ir Gelbėtoju Jėzumi Kristumi.

Prisikėlęs įkūrėjas

Jėzus iš Nazareto buvo nukryžiuotas ir palaidotas kape, o po trijų dienų Jis prisikėlė iš numirusių. Šia prasme krikščionybė unikali.

Jėzus prisikėlė iš mirties

 

Priežastys tikėti

Krikščioniško tikėjimo esmė yra prisikėlimas. Mokslininkai dėl daugelio priežasčių teigia prisikėlimą esant tiesa:

Pranašystės

Visų pirma, pats Jėzus išpranašavo savo mirtį ir prisikėlimą. Tai išsipildė tiksliai, kaip Jis kalbėjo.

Tuščias kapas

Antra, vienintelis įtikinamas paaiškinimas, kodėl Jėzaus kapas, kuris buvo užritintas dideliu akmeniu, užantspauduotas ir saugomas romėnų sargybinių, buvo rastas tuščias – tai prisikėlimas.

Asmeniniai susitikimai

Trečia, po prisikėlimo Jėzus bent 10 kartų pasirodė tiems, kas Jį pažinojo. Jėzus įrodė, kad Jo pasirodymas nėra haliucinacija: Jis valgė su jais, kalbėjo, jie lietė Jį.

Bažnyčios susikūrimas

Ketvirta, Jėzaus prisikėlimas iš mirties yra vienintelis pagrįstas paaiškinimas, kodėl susikūrė krikščionių bažnyčia. Krikščionių bažnyčia kol kas yra didžiausia kada nors istorijoje egzistavusi organizacija.

Pasikeitę gyvenimai

Penkta, tik prisikėlimu galima paaiškinti Jėzaus mokinių gyvenimų pasikeitimus. Prieš nukryžiavimą mokiniai Jį paliko, o po Jėzaus mirties jie, išsigandę ir pasimetę, slėpėsi. Jie nelaukė ir nesitikėjo Jėzus prisikėlimo iš mirties.
Tačiau po prisikėlimo ir Sekminių dienos patirties tie patys išsigandę, nusivylę vyrai ir moterys prisikėlusio Jėzaus jėga buvo pakeisti.
Ir Jo vardu jie apvertė visą pasaulį.

Jėzus pakeitė žmonių gyvenimus

Kiekvienas, kuris rimtai apmąsto įrodymus, pagrindžiančius Jėzaus Kristaus iš Nazareto dieviškumą ir Jo prisikėlimą, sutiks, kad Jis yra Dievo Sūnus, pažadėtas Mesijas.
Jėzus Kristus yra gyvas. Jis ir dabar laimina bei praturtina gyvenimus tų, kurie Juo pasitiki ir Jo klauso, kaip tai vyko ir žmonijos istorijoje. Prancūzų mokslininkas ir filosofas Blezas Paskalis tikėjo, jog kiekvienam reikia Jėzaus. Jis rašė: „Kiekvieno žmogaus širdyje yra tuštuma, kurią tik Dievas per Savo Sūnų Jėzų Kristų gali užpildyti“.

Jėzus nori pakeisti tavo gyvenimą

 

Ar norėtumei pažinti Jėzų Kristų asmeniškai?

Nors atrodo neįtikėtina – tai įmanoma. Jis trokšta asmeninių meilės santykių su tavimi. Spendimas priklauso nuo tavęs. Jėzus pasakė: „Niekas neateina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane.“
Jis laukia tavo atsakymo.