Sapnavau, kad atėjau susitikti su Dievu.

Žvelgiau į didingus kalnus ir mačiau Jo kūrinijos tobulumą.

Tada stebėjau nepaprasto grožio saulėlydį ir mąsčiau, koks gi turėtų būti
visa tai sukūręs Dievas. Norėjau užduoti Jam vieną svarbų klausimą.

Pasisukau į Jį,
bet negalėjau pažvelgti,
nes Jis buvo nepasiekiamoje šviesoje.

Todėl tiesiog sušukau:
„Kodėl egzistuoja kančia ir mirtis?“

Jis man atsakė savo Žodžiu:
„Kaip per vieną žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį,
o per nuodėmę mirtis, taip ir mirtis pasiekė visus
žmones, nes visi nusidėjo“.

Tada tęsė: „Siela, kuri nusideda, mirs“.
„Kas yra nuodėmė“, – paklausiau Jo,
o Jis atsakė:
„Nuodėmė yra Įstatymo Pažeidimas“.

Tada visa žemė išgirdo Jo Įstatymą:
1. Neturėk kitų dievų, tik Mane vieną.
2. Nedaryk sau jokio stabo.
3. Netark Viešpaties, Savo Dievo, vardo be reikalo.

4. Šabo dieną laikyk šventa.
5. Gerbk savo tėvą ir motiną.
6. Nežudyk.

7. Nesvetimauk.
8. Nevok.
9. Neliudyk neteisingai prieš savo artimą.
10. Negeisk.

Tuomet pamačiau Jėzaus žodžius:
„Kiekvienas, kuris geidulingai žiūri į
moterį, jau svetimauja savo širdyje.“
Mato 5, 28

O tada iš Šventojo Rašto:
„Ar nežinote, kad neteisieji
nepaveldės Dievo karalystės?
Neapsigaukite! Nei ištvirkėliai, nei stabmeldžiai,
nei svetimautojai, nei homoseksualistai…“
1 Korintiečiams 6,9

ir
„Bet bailiams, netikintiems, nešvankėliams, žudikams,
ištvirkėliams, burtininkams, stabmeldžiams ir visiems
melagiams skirta dalis ežere, kuris dega ugnimi ir siera;
tai yra antroji mirtis“ Apreiškimo 21,8

Staiga suvokiau,
kad daugybę kartų sulaužiau Dievo Įstatymą
ir Teismo dieną būsiu pasmerktas į pragarą.

Ne tik Dievas matė mano nuodėmes, bet mane apkaltino ir sąžinė.

Kai paklausiau Dievo, ką dabar turėčiau daryti,
Jis atsakė: „Aš nesiunčiau savo sūnaus tavęs pasmerkti...“

Supratau, kad Dievas myli mane taip stipriai,
kad parūpino man atleidimą.
Jėzus kentėjo ir mirė už mane.

Jis prisiėmė mano bausmę.
„Meilė – ne tai, jog mes pamilome
Dievą, bet kad Jis mus pamilo ir
atsiuntė savo Sūnų kaip
permaldavimą už mūsų nuodėmes“.
1 Jono 4,10

Mes sulaužėme Dievo Įstatymą
(10 Dievo įsakymų), o Jėzus
pilnai sumokėjo bausmę už mus.

„Dievas mums parodė savo meilę tuo,
kad Kristus mirė už mus, kai tebebuvome
nusidėjėliai“. Romiečiams 5,8

O tada Jėzus prisikėlė ir nugalėjo mirtį.

Staiga atsibudau
iš savo sapno
ir supratau, kad
turiu pasirinkti.

Galiu toliau gyventi svajonėse,
kad Dievas nepyksta ant nuodėmės

ir amžių baigti pragare

arba
galiu atgailauti ir pasitikėti
Jėzumi Kristumi kaip savo
Viešpačiu ir Gelbėtoju

ir gauti amžinojo
gyvenimo dovaną.

Tu irgi gali rinktis.