Pagalbos šauksmas išgirstas

Šiandien, baigdama 5-ąją dešimtį, pagaliau visiškai aiškiai supratau, jog tai ne aš ieškojau Dievo, o Jis surado mane…

Būtent senelė buvo tas žmogus, kuris nukreipė mane teisingu keliu Dievo pažinimo link. Pamenu, jog augdama, paauglystėje jau sąmoningai ieškojau ryšio su Dievu, tik dar nesupratau, kaip tą ryšį užmegzti. Suaugusi veržiausi gyventi savo asmeninį gyvenimą, anksti ištekėjau, netrukus gimė dukra.

Pradėjau šauktis Dievo pagalbos

Anksti pradėjau galvoti, kad gyvenimas per sunkus, kad jį būtų galima gyventi vien tik savo jėgomis. Vieną 1993 metų gegužės dieną, likusi be pajamų, neturėdama kuo pamaitinti savo mažylės ir nukentėjusi nuo vyro smurto, ašarodama suklupau prie lovos ir ėmiau garsiai šauktis Dievo pagalbos. Tądien aiškiai supratau, kad priėjau liepto galą, toliau be Dievo pagalbos gyventi jau nebegalėjau.

Dievo prisilietimas

Apsiašarojusi ir siaubingai nelaiminga išėjau parduoti butelių, už kuriuos planavau bent vaikui pieno nupirkti. Grįždama iš parduotuvės netikėtai sutikau iš matymo pažįstamą kaimyną. Jis paklausė, kas gi man nutiko, kad aš taip be perstojo verkiu. Trumpai pasakiau jam, kad mano gyvenimas griuvo ir jau nebežinau, kaip toliau gyvensiu. Tada jis paprašė parodyti, ką nusipirkau. Pažvelgęs į krepšį tik tarstelėjo, kad tikrai ne kažin ką tenusipirkau. Tada netikėtai pasakė, kad nepaisant visko, mano gyvenime viskas bus gerai. Ir tai ištarė su tokiu jautrumu ir meile, kad tie jo žodžiai ir dabar skamba mano širdyje.

Sugrįžusi namo ir dėdama produktus į šaldytuvą, staiga krepšio dugne aptikau dvi kupiūras po 200 talonų (tuometinių pinigų). Tai išvydusi, net pilnai to nesuvokdama, staiga puoliau dėkoti Dievuipagalbą. Tai buvo pirmasis realus Dievo prisilietimas prie mano griūvančio gyvenimo. Po to įvykiai klostėsi labai greitai. Tų pačių 1993 metų rugpjūčio 15 dieną priėmiau Jėzų Kristų į savo širdį ir gyvenimą kaip savo Gelbėtoją ir Viešpatį.

Šiandien su Jėzumi ištvermingai einu jau daugiau kaip 20 metų. Gyvenimas, kurį atidaviau į Jėzaus rankas, yra labai nelengvas. Tačiau kaip stipriai Dievas pakeitė jį ir kasdien galingai veikia! Kaip naudoja mane tarsi savo rankas kitų žmonių gyvenimams keisti, skleisti meilę, atjautą, gerumą...

Lina