Sudaužyta širdis

Pradžia » Tinklaraštis » Sudaužyta širdis

Išgirdę apie sudaužytą širdį iškart pagalvojame apie praradimą – gal mylimo žmogaus mirtį arba draugystės sugriuvimą.

Bet toks sielą gniuždantis liūdesys nebūtinai turi būti sukeltas tik brangaus žmogaus netekties. Jį gali sukelti ir laiškas su pranešimu apie neįstojimą į jūsų svajonių universitetą. Arba sukelti neklusnus vaikas, kuris neatsiliepia į jūsų skambučius.

Sudužus širdžiai sielvartas gali būti sunkus. Kur Dievas?

Mylimieji, Jis yra visai čia pat.

Ir Jis nori, kad prisimintumėte tokias tiesas:

 1. Esi ne vienas. Nepaisant agonijos, kurią šiuo metu tau tenka išgyventi, Dangiškasis Tėvas tavęs nepaliko. Jis mato tavo skausmą ir kenčia kartu. Biblija tvirtina, kad „Viešpats, tavo Dievas, yra su tavimi; Jis nepasitrauks ir nepaliks tavęs“ (Pakartoto Įstatymo 31,6). Jis žino, kiek ašarų tau teko pralieti, ir Jo širdis plyšta taip pat, kaip ir tavoji, nes Jis myli tave. Biblija mums primena, kad „Viešpats yra arti tų, kurių širdys sudužusios, išgelbsti tuos, kurių dvasia nusižeminusi“ (Psalmių 34,18). Kalbėk su Dievu atvirai, lyg su draugu; Jis klausosi ir nori tave išklausyti.
   
 2. Tu svarbus. Tie, kas rado savo tapatybę Jėzuje Kristuje, neturi savęs tapatinti su sugriuvusiais santykiais. Biblija skelbia: „Nors mano tėvas ir motina paliktų mane, tačiau Viešpats mane priims“ (Psalmių 27,10). Kuomet pasirinkai leisti Dievui ateiti pas save, tapai Jo vaiku. Esi įvaikinamas į Aukščiausiojo šeimą. Esi padarytas tinkamu „paveldėti šventųjų dalį šviesoje“ (Kolosiečiams 1, 12)
   
 3. Tau pavyks. Biblija rašo: „Tačiau visuose šiuose dalykuose mes esame daugiau negu nugalėtojai per Tą, kuris mus pamilo.“ (Romiečiams 8,37) Dievas savo šventume suteikė tau troškimą mylėti ir būti mylimam. Jis negali tavęs nuvilti. Jis nušluostys tavo ašaras, pakels tavo galvą ir suteiks jėgų eiti toliau.
   
 4. Tu neturi galiojimo datos. Tavo pergalė per Jėzų jau užtikrinta. Tačiau sielvarto trukmei nustatyti nėra vienos universalios formulės. Gijimui reikia laiko. Evangelistas Billy Graham tai palygino su gijimu po didelės operacijos. Kaip tavo odai, raiščiams ir raumenims reikia laiko, lygiai taip pat ir tavo emocijoms.
   
 5. Tu vėl mylėsi. Pergalėjus sunkumus, Dievas gali atnaujinti tavo širdį, jei leisi Jam pripildyti tave savo tobula ir ištikima meile. Dievas sukūrė troškimą kiekviename iš mūsų, kurį gali patenkinti tik Jis pats, ir kai taip įvyksta, galime patirti atstatymą. Dievas pažada: „Aš duosiu jums naują širdį ir įdėsiu jums naują dvasią.“ (Ezechielio 36,26) Tai reiškia, kad tu vėl gali mylėti. Gali vėl patirti pilnatvę, jei priimsi Dievo ištikimąją meilę tau.
   

Mokykis vėl mylėti teisingu būdu, pradėdamas nuo santykio su Kristumi.

Jei nori patirti viską apimančią Dievo meilę tau, kreipkis į Jį maldoje.