Velykos – istorinis įvykis ar gudrus melas?

Pradžia » Tinklaraštis » Velykos – istorinis įvykis ar gudrus melas?

Velykos – istorinis įvykis ar gudrus melas?

Šis straipsnis tau gali tapti pačiu svarbiausiu kada nors perskaitytu tekstu. Na gerai, gal ir per skambiai pasakyta. Bet juo labiau verta giliau pažvelgti į Velykų istoriją.

Kas įvyko per Velykas? Kodėl jas vis dar švenčiame? Ir žinoma, svarbiausia, kad jūs pats sau atsakytumėte į klausimą: ar Velykų istorija tikrai įvyko?

 

Kas yra Velykos?

Per Velykas krikščionys švenčia Jėzaus prisikėlimą iš numirusiųjų. Perskaitėte teisingai – prisikėlimą iš numirusiųjų: Jėzus numirė ir vėl sugrįžo į gyvenimą.

Velykų istorija iš esmės pasakoja apie Jėzų. Daugiau nei prieš 2000 metų Jėzus keliavo po Izraelį. Jis pasakojo žmonėms nepaprastas istorijas, darė stebuklus, stojo akistaton su vietiniais religiniais lyderiais. Savaitę prieš Velykas, Verbų sekmadienį,  minia karališkai palydėjo Jėzų į Jeruzalę. Šio miesto šventykloje Jėzus kalbėjo apie nusižeminimą, meilę, atleidimą ir teisingumą. Daugelis matė Jėzų kaip tikrą didvyrį: ilgai lauktą ir išpranašautą gelbėtoją (Mesiją), kuris turi išvaduoti juos iš romėnų jungo.

Tačiau žydų religiniai vadai matė Jėzų kaip didelę grėsmę. Didįjį ketvirtadienį Jėzus buvo suimtas po to, kai Jį išdavė jo bičiulis Judas. Jėzus buvo kankinamas ir galiausiai sulaukė mirties nuosprendžio. Didįjį penktadienį Jis mirė ant kryžiaus. Didįjį šeštadienį Jo draugai Jį palaidojo ir gedėjo. Tačiau sekmadienį staiga paaiškėjo, jog… kapas yra tuščias! Tai viską apvertė aukštyn kojomis. Gyvas Jėzus vėl pasirodė žmonėms! Šimtai liudininkų matė, kaip Jėzus mirė ir daugelis jų savo akimis matė Jį gyvą. Jų liudijimai užrašyti Biblijoje. Šiandien 2,3 milijardo žmonių visame pasaulyje tiki, kad Jėzus yra gyvas!

 

Velykų istorija

Pažvelkime į Velykų istoriją. Ji detaliai aprašyta pirmose keturiose Biblijos Naujojo Testamento knygose. Apaštalai Matas, Morkus, Lukas ir Jonas – kiekvienas iš jų tos dienos įvykius aprašė savitu būdu. Kiekviena istorija skiriasi tam tikromis detalėmis, bet pagrindinė pasakojimo gija yra vientisa.

 

Atradimas

Anksti ryte prie Jėzaus kapo atėjusios trys moterys pamatė, kad vieta, kur buvo palaidotas Jėzus, yra tuščia. Pagal žydų paprotį jos atėjo prie kapo, kad kvepalais išteptų Jėzaus kūną. Ir kaip jos išsigando, kai pamatė, jog kapas tuščias! Akmuo nuo kapo angos buvo nuristas. Drobė, į kurią buvo įvyniotas mirusio Jėzaus kūnas, gulėjo šalia dailiai sulankstyta. Bet Jėzaus kūno nebuvo.

 

 

Susitikimas

Marija Magdalietė buvo pirmoji, kuri pamatė prisikėlusį Jėzų. Ji buvo tokia nusiminusi, jog pradžioje Jo net nepažino, nors Jis buvo išlaisvinęs ją iš piktųjų dvasių, ir nuo tada ji rūpinosi Jėzumi ir Jo draugais. Tačiau Jį pamačiusi po mirties Marija pagalvojo, jog tai sodininkas. Bet staiga ji atpažino Jėzaus balsą. Jėzus paprašė jos nunešti šią gerąją žinią Jo draugams. Ji nuskubėjo į vietą, kur buvo susirinkę Jėzaus mokiniai, tačiau niekas jos pasakojimu nepatikėjo.

 

Netikėjimas

Jie netikėjo Marija Magdaliete, tačiau atrodė susidomėję. Juos dar buvo užvaldžiusi baimė, jie bijojo, kad miesto žydų vadovai nepatikės jų istorija. Bijojo, kad juos gali nužudyti. Jėzaus mokiniai buvo drauge, tačiau nežinojo, ko imtis. Ir štai kambaryje užrakintomis durimis, kuriame jie buvo susirinkę, staiga pasirodė Jėzus.

 

Misija

„Ramybė jums!“, – Jėzus staiga atsirado kambario viduryje. Jie visi Jį pamatė ir išgirdo. Jėzus pasirodė jiems, įrodydamas, jog yra gyvas ir sveikas. Jis papasakojo mokiniams apie savo misijos esmę, kad Jis atėjo į žemę atnešti žmonėms atleidimą. Atleidimą už visas klaidas ir nuodėmes, kurias jie kada nors padarė ar padarys. Taip pat Jėzus pakvietė mokinius atleisti vienas kitam. Ir svarbiausia misija, kurią Jis pavedė mokiniams: paskelbti šią istoriją visiems kitiems.

Biblija mini, jog mažiausiai 500 žmonių matė  prisikėlusį ir gyvą Jėzų. Taip pat Biblijoje parašyta, kad po prisikėlimo Jėzus padarė daug ypatingų stebuklų.

Jėzaus mokiniai į jiems patikėtą misiją atsižvelgė labai rimtai, todėl nuo pat pirmos Jėzaus prisikėlimo dienos jie visiems pasakojo: Viešpats gyvas!

 

Išliekantis klausimas

Ar tai įvyko iš tiesų? Paties Jėzaus draugai niekada neabejojo Jo prisikėlimu. Jie pasklido po visą pasaulį ir visiems pasakojo šią Gerąją naujieną. Beveik visi pirmieji Jėzaus mokiniai buvo žiauriai nužudyti, nes tvirtai tikėjo, kad Jėzus prisikėlė. Dar daug kitų Jėzaus prisikėlimo liudytojų taip pat buvo nužudyti. Žydų religinė valdžia darė viską, kad dar pačioje pradžioje užgniaužtų šią istoriją apie Jėzaus prisikėlimą.

Tačiau jiems tikrai nepavyko. Šiandien 2,3 milijardo žmonių tiki, jog Velykų istorija yra tikra. Jie tiki tų šimtų liudininkų patvirtinimais. Bet dar svarbiau, jog patys krikščionys patyrė, kad Jėzus yra gyvas!

Šiandien Jėzus jau nebevaikšto žeme. Krikščionys tiki, kad Jis sugrįžo pas Dievą Tėvą į dangų. Bet tikintieji iki šiol patiria labai stiprų ryšį su Jėzumi. Jie kalbasi su Juo – tai vadinama malda. Daugelis taip pat dalinasi istorijomis, kuriose jie matė Jėzų sapnuose arba regėjimuose dar iki tol, kol jie patys tapo krikščionimis. Įkvėpti Jo radikalių pasisakymų apie meilę, jie siekia padaryti pasaulį geresnį.