Gražios mintys apie gyvenimą ir tikėjimą

Pradžia » Tinklaraštis » Gražios mintys apie gyvenimą ir tikėjimą

Kalba, žodžiai, klausymasis, dialogas

 • Žinokite, mano mylimi broliai: kiekvienas žmogus tebūna greitas klausyti, lėtas kalbėti, lėtas pykti. Jok 1,19
 • Kvailys kalba viską, ką galvoja, o išmintingas susilaiko. Pat 29,11
 • Kas saugo burną, saugo gyvybę; kas plačiai atveria lūpas, susilauks pražūties. Pat 13,3
 • Joks bjaurus žodis teneišeina iš jūsų lūpų; bet tik tai, kas gera, kas tinka ugdymui ir suteikia malonę klausytojams. Ef 4,29
 • Laiku pasakytas tinkamas žodis yra kaip aukso obuolys sidabro įdėkle. Pat 25,11

 

 

Malda, tikėjimas, atleidimas

 • Atleidimas – kai atrakini duris tam, kad išvaduotum kitą ir kai staiga suvoki, kad kaliniu buvai pats. – Max Lucado
 • Ar tau malda yra kaip vairas, ar kaip atsarginis ratas? – Corrie ten Boom
 • Ateityje mūsų laukia daug daug geresni dalykai, nei tie, kuriuos palikome praeityje. – C.S. Lewis
 • Prieš galingą Dievo judėjimą paprastai būna paprasti mūsų paklusnumo žingsniai. – Steven Furtick
 • Tikėjimas tiki ANKSČIAU; aišku tampa tik VĖLIAU. – Steven Furtick
 • Nesutik būti vidutinis. Leisk, kad tavo širdis kiltų tiek aukštai, kiek ji to norės pati. – A.W. Tozer

 

Kasdienės gražios mintys apie gyvenimą iš Šventojo Rašto

Užsisakykite nemokamai ir gaukite kas rytą!

* būtina užpildytiJūsų el. pašto adreso neplatinsime. Registruojantis jums bus sukurta kasdienių skaitinių iš Šventojo Rašto paskyra. Registruodamiesi sutinkate gauti mūsų el. laiškus. Privatumo nuostatos.

 

 

Dvasinė disciplina, darbas, ištvermė

 • Disciplina – tai veiksmai, kuriuos pajėgiame atlikti ir darome, kol jie galiausiai atveda mus prie to, kad jau galime atlikti tai, ko šiaip tuo metu savo tiesioginėmis pastangomis nepajėgtume. – Dallas Willard
 • Kai žmonių santykis su Dievu teisingas, jie būna griežti sau ir atlaidūs kitiems. Bet kai neteisingas – jie būna malonūs sau, bet griežti kietiems. – John Newton
 • Tikru muzikantu netampi prisėsdamas prie instrumento tik tada, kai turi ūpo, arba įsivaizduodamas, kad skambinti gamas – tas pats, kas pažodžiui laikytis įstatymo ar vergauti! Ne, tikroji laisvė bet kurioje gyvenimo srityje pasiekiama tik nuolatos laikantis disciplinos. Taip pat yra ir dvasinėje plotmėje. – Sinclair Ferguson
 • Krikščioniškas gyvenimas Biblijoje dažnai apibūdinamas tokiais žodžiais, kaip: „kova“, „grumtynės“, „bėgimas lenktynėse“, „nepasiduok“, „ugdykis“, „siek“. Krikščionio gyvenimas – tai disciplinuotas gyvenimas nuolat išliekant budriam ir kasdien nešant savo kryžių. Nėra lengvesnių kelių. Dvasinis konfliktas tęsis tol, kol neįžengsime į amžinybę. – John Napie
 • Mes visi sėkmės norime iš karto. Bet šventumas taip neateina, mūsų nuodėmingi įpročiai per naktį nepasikeičia. Kad bent kas pasikeistų, reikia atkaklaus darbo, o tam būtina ištvermė. – Jerry Bridges

Visuomenė, religijos laisvė

 • Ši nacija sakosi esanti krikščioniška, tačiau gyventi joje pagal Jėzaus mokymą bendrai paėmus yra nelegalu. – Mark Sundeen
 • Tas, kuris be jokių išlygų atsiduoda nacijos, partijos ar klasės laikiniems šūkiams, tas paveda Cezariui tai, kas neabejotinai priklauso tik Dievui: save. – C.S. Lewis
 • Religijos laisvė turėtų reikšti, kad visi yra laisvi diskutuoti apie religiją. Tačiau praktiškai tai reiškia, kad beveik niekam neleidžiama ją net minėti. – G.K. Chesterton
 • Mūsų visuomenė labai stengiasi neįžeisti nieką – išskyrus Dievą. – Billy Graham
 • Suradau, kad nors sendami mes ir daromės fiziškai silpnesni, tai dar nereiškia, kad turime darytis silpnesni dvasiškai. – Billy Graham
 • Biblija sako, jog tą dieną bus užduotas tik vienas klausimas – kaip tu pasielgei su Jėzumi? Į pragarą pateksi ne todėl, kad gėrei degtinę ar keikeisi, bet dėl to, kad atmetei Jėzų! – Billy Graham

 

 

Darbas, persidirbimas

 • Nepersidirbk siekdamas pralobti, būk išmintingas ir liaukis. Nežiūrėk į tai, ko nėra, nes turtai pasidaro sparnus ir išskrenda kaip erelis į padangę. Pat 23, 4–5
 • Dauguma žmonių sugeba atlikti veikiau didžius negu gerus darbus. — Charles de Montesquieu (1689–1755)
 • Ir ką tik darytumėte, darykite iš širdies, kaip Viešpačiui, o ne žmonėms. Kol 3, 23
 • Tegu tavo darbai būna tokie, kokius norėtumei prisiminti gyvenimo saulėlydyje. — Markas Aurelijus (121–180)
 • Pavesk savo darbus Viešpačiui, ir tavo sumanymai pasiseks. Pat 16, 3
 • Ne kiekvienas didelis darbas yra geras, bet kiekvienas geras darbas yra didelis. — Demostenas (384–322 m. pr. m. e.)
 • Tai yra Dievo dovana, kad žmogus valgo, geria ir džiaugiasi savo darbo gėrybėmis. Mok 3, 13
 • Skaityk Bibliją. Dirbk sunkiai ir sąžiningai. Ir nesiskųsk. – Billy Graham

 

 

Poilsis, pavargimas, atgaiva

 • Ilsėkis Viešpatyje ir kantriai lauk Jo! Nesijaudink dėl to, kad sekasi žmogui, kuris daro pikta. Psalmių 37, 7
 • Aš atgaivinsiu pailsusią sielą, o suvargusią – pastiprinsiu. Jeremijo 31,25
 • Poilsis nėra tinginiavimas. Vasarą gulėti žolėje klausantis vandens čiurlenimo ar stebėti plaukiančius debesis visai nėra laiko švaistymas. — John Lubbock
 • Ar nežinai? Ar negirdėjai? Viešpats, amžinasis Dievas, kuris sutvėrė žemę, niekada nepailsta ir nepavargsta, Jo išmintis neišsemiama. Jis duoda pavargusiam jėgų ir bejėgį atgaivina. Izaijo 40,28–29
 • Iš visų vaistų geriausi – poilsis ir susilaikymas. — Benjamin Franklin
 • Dėkingoje širdyje visuomet yra vasara. — Celia Thaxter

 

Sveikata, negalavimas, ligos

 • Negalavimas atneša tokias malones, kurių negalime pamatyti tuomet, kai esame sveiki. Kaip vynuogių mynimas išveda iš jų saldžiąsias sultis, taip ir nesveikata iškelia mūsų pasidavimą, atjunko mus nuo pasaulio ir ištobulina mūsų poilsį Dieve. – Robert Murray McCheyne
 • Kai kurie piktnaudžiauja savo kūnu nuolat užgindami jam būtiną poilsį ir jėgų atgavimą; kiti leidžia savo kūnams tapti silpniems ir suglebusiems visai nesimankštindami. Abi šios grupės turėtų išmokti savo kūnams dievotos savitvardos. – Jerry Bridges
 • Kai nuolat bandome išlaikyti savo kūno sveikatą yra tame, jog tai yra labai sunku padaryti nesugadinant savo proto sveikatą. – G.K. Chesterton
 • Linkstame manyti: ‘Gyvenimas turi būti teisingas, nes Dievas yra teisingas’. Bet Dievas nėra gyvenimas. Ir jei supainiosiu Dievą su šio gyvenimo realybe – pavyzdžiui, nuolat tikėdamasis geros sveikatos – tai esu kelyje į baisų nusivylimą. – Philip Yancey
 • Kai prarandamas turtas, niekas neprarasta; kai prarandama sveikata, šiek tiek yra prarasta; bet kai prarandamas padorumas, tuomet viskas prarasta. – Billy Graham

 

Daugiau minčių apie gyvenimą

 

Valdžia, įtaka, maištavimas

 • Tuomet Jėzus jiems tarė: “Atiduokite tad, kas ciesoriaus, ciesoriui, o kas Dievo-Dievui”. Mt 22,21b
 • [Melskitės] už karalius bei visus valdininkus, kad tyliai ir ramiai gyventume visokeriopai dievotą ir kilnų gyvenimą. 1 Tim 2,2
 • Petras ir apaštalai atsakė: „Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių.“ Apd 5,29
 • Valdžia apnuodija net geriausias širdis, lygiai kaip vynas – stipriausias galvas. Joks žmogus nėra pakankamai išmintingas ar geras, kad jam būtų galima patikėti neribotą valdžią. – Charles Caleb Colton (1780-1832) Britų klierikas, sportininkas ir rašytojas.
 • Tuomet priėjęs Jėzus jiems pasakė: “Man duota visa valdžia danguje ir žemėje…“ Mt 28,18
 • Beveik visi gali iškęsti nelaimę, bet jei iš tiesų nori ištirti žmogaus būdą, suteik jam valdžią. – Abraham Lincoln (1809-1865) Politikas, JAV prezidentas.
 • Valdžia turi tendenciją sugadinti žmogų, ir absoliuti valdžiai sugadina absoliučiai. – Lord Acton (1834-1902) Anglų istorikas.
 • Valdžios egzistavimas pririštas prie jos dieviškosios paskirties. Tik išpildydama savo paskirtį, valdžia pateisina savo egzistenciją. – Dietrichas Bonhoefferis (1906–1945)
 • Mano sūnau, bijok Viešpaties ir karaliaus, nesusidėk su maištininkais. Pat 24,21

 

Prievarta, kerštas, neapykanta

 • Jūs girdėjote, jog buvo pasakyta: ‘Akis už akį’ ir ‘dantis už dantį’. O Aš jums sakau: nesipriešinkite piktam, bet, jei kas tave muštų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą. Mato 5, 38-39
 • Mes, krikščionys, esame taiki rasė… nes esame išlavinti ne karui, o taikai. – Klemensas iš Aleksandrijos (150-214 m.)
 • Tiems, kurie jūsų nekenčia ir keikia jus, sakykite: jūs esate mūsų broliai! – Teofilis iš Antiochijos (mirė apie 185 m.)
 • Tapome taikos sūnumis dėl Jėzaus, kuris yra mūsų vadas. – Origenas (185-254 m.)
 • Mes, kurie anksčiau vienas kito nekentėme ir žudėme, dabar gyvename kartu ir sėdime prie to paties stalo. Meldžiamės už mūsų priešus ir bandome laimėti tuos, kurie mūsų nekenčia. – Justinas Kankinys (100-165 m.)

 

Kančia, pagundymai, sielvartas, neviltis

 • Jums tekęs pagundymas tėra tik žmogiškas. Bet Dievas ištikimas. Jis neleis jūsų gundyti daugiau nei jūsų jėgos leidžia, bet kartu su pagundymu duos ir išeitį, kad sugebėtumėte jį atlaikyti.“ 1 Kor 10, 13
 • Turime susitaikyti su visiška neviltimi, bet niekuomet visiškai neprarasti vilties. – Marthin Luther King, Jr. (1929–1968)
 • Iš kentėjimo gelmės turime pasisemti įkvėpimo ir išgyvenimo išteklių. – Winston Churchill (1874–1965)
 • Nebijok, nes Aš esu su tavimi; nepasiduok baimei, nes Aš esu tavo Dievas. Aš sustiprinsiu tave ir padėsiu tau, Aš palaikysiu tave savo teisumo dešine. Iz 41, 10
 • Niekuo nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokį supratimą, saugos jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. Fil 4, 6–7
 • Tik tuomet, kai nusileidžiame į sielvarto gelmes, suprantame žmogaus sudėtingumą, užjaučiame visas kitas kenčiančias būtybes ir apdovanojame tuos, kuriems to reikia, supratimu, gerumu, draugija. – Pam Brown (1928)

 

Davimas, aukojimas, turtas, pinigai

 • Parduokite savo turtą ir aukokite gailestingumo aukas. Įsitaisykite sau piniginių, kurios nesusidėvi, kraukite nenykstantį turtą danguje, kur joks vagis neprieina ir kandys nesuėda. Luko 12, 33
 • Nes visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo išdidumas, o tai nėra iš Tėvo, bet iš pasaulio. 1 Jono 2, 16
 • Būti turtingam gyvenime galima dviem būdais: turint tai, ko nori, arba norint to, ką turi. – Jack Hyles
 • Visų blogybių šaknis yra meilė pinigams. Kai kurie, jų geisdami, nuklydo nuo tikėjimo ir patys save drasko aibe skausmų. 1 Timotiejui 6, 10
 • Juk nieko neatsinešėme į pasaulį ir, aišku, nieko neišsinešime. 1 Timotiejui 6, 7
 • Dievas mus sukūrė, kad mylėtume žmones ir naudotumėmės daiktais, bet materialistai myli daiktus ir naudojasi žmonėmis. – Randy Alcorn

 

Pašaukimas, ištikimybė, paklusnumas

 • Jei patiri pralaimėjimą ir kančią, nereiškia, jog neklausai Dievo. Kaip tik tai gali reikšti, kad Jo valia sutelkta į tave. Paklusnumo kelias dažnai būna pažymėtas kančios ir praradimų. – Čarlzas Svindolas
 • Dievas pašaukė mus ne į sėkmę, bet į ištikimybę. – Osvaldas Čambers
 • Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta. Mt 6, 33
 • Nepavarkime daryti mažus darbus iš meilės Dievui. Jis žvelgia ne į mūsų darbų didybę, bet į meilę, su kuria jie buvo atlikti. – Brolis Laurencijus

 

 

Teisingumas, įstatymas

 • Visada mačiau, kad gailestingumas duoda daugiau vaisių, nei griežtas teisingumas. – Abraham Lincoln (1809-1865), kalba Vašingtone D. C., 1865
 • Teisingumą palaiko gyvą įstatymo dvasia, o ne forma. – Earl Warren (1891-1974)
 • Valdant valdžiai, kuri įkalina neteisingai, tikroji teisaus žmogaus vieta yra irgi kalėjimas. – Henry David Thoreau (1817-1862), Apie pilietinio nepaklusnumo pareigą, 1849
 • Daug gyvųjų nusipelno mirties. O miršta kai kurie iš tų, kurie nusipelnė gyventi. Ar galėtumei jiems duoti gyvenimą? Nebūk toks uolus skirti mirtį vardan teisingumo, bijodamas dėl savo paties saugumo. Netgi išmintingieji nežino, kaip viskas baigsis. – J. R. R. Tolkien (1892-1973), Žiedų valdo-vas, Ketvirtoji knyga, pirmas skyrius
 • Uždelstas teisingumas lygus teisingumo nebuvimui. – William Gladstone (1809-1898)

 

 

Gailestingumas, gailestis, meilė

 • Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas yra gailestingas. Evangelija pagal Luką 6,36
 • Meilė nėra globa, o gailestingumas – ne gailestis. Visa tai kyla iš meilės. Gailestingumas ir meilė yra tas pats: su gailestingumu jūs dovanojate meilę. Taigi duokite ne vien pinigų, bet ištieskite ir rankas. – Motina Teresė
 • Numesti kaulą šuniui nėra gailestingumas; gailestingumas – dalytis kaulu su šunimi, kai esi toks pat alkanas, kaip ir jis. – Džekas Londonas
 • Pati svarbiausia mūsų užduotis – neleisti augti mūro sienai savo širdyje. O ypač saugotis, kad ne-taptume akmeniu kitų sienose. – Bruno Ferrero

 

Santuoka, vyras, žmona

 • Sėkmingai santuokai reikia daug kartų įsimylėti, ir visuomet tą patį žmogų. – Mignon McLaughlin
 • Puiki santuoka būna ne tuomet, kai susituokia „tobuli žmonės“, bet kai netobuli žmonės išmoksta džiaugtis savo skirtumais. – Dave Meurer
 • Po to, kai supratome, jog negalime kits kito pakeisti, tapome laisvi džiaugtis vienas kitu tokiais, kokie esame. – H. Dean Rutherford (iš laiško jo žmonai 59 santuokos metinių proga)
 • Todėl vyras paliks savo tėvą bei motiną ir susijungs su savo žmona; ir juodu taps vienu kūnu. Pr 2,24
 • Namai ir turtai paveldimi iš tėvų, o išmintinga žmona–nuo Viešpaties. Pat 19,14
 • Ir Dievas sutvėrė žmogų pagal savo atvaizdą; pagal Dievo atvaizdą sutvėrė Jis jį; vyrą ir moterį sutvėrė Jis. Pr 1,27

 

 

Vaikai, palikimas

 • Vaikai niekada atidžiai nesiklausė suaugusių jų, tačiau visada puikiai mokėjo juos mėgdžioti. – James Baldwin
 • Vaikai iš tikrųjų – Viešpaties dovana, o įsčių vaisius – palaiminimas. Psalmių 127, 3
 • Senelių vainikas – vaikaičiai, o vaikų pasididžiavimas – jų tėvai. Patarlių 17,6
 • Vaikai – tai gyvi laiškai, siunčiami į ateitį, kurios mes nematysime. – Neil Postman

 

Laisvė, drąsa, baimė

 • Jei tad Sūnus jus išlaisvins, iš tiesų būsite laisvi. Jn 8, 36
 • O kur Viešpaties Dvasia, ten laisvė. 2 Kor 3, 17
 • Be laisvės gyvenimas nėra vertas gyventi. – Manuel Belgrano
 • Laisvės paslaptis yra drąsa. – Periklis
 • Kas gyvena baimėje, niekada nebus laisvas. – Horacijus

 

 

Vienybė, sutarimas, brolybė

 • Argi nepakanka, kad visas pasaulis yra prieš mus, kad dar ir mes atsisuktume vienas prieš kitą? O laimingos persekiojimo dienos, kurios suartino mus meilėje, tačiau kurią į dulkes sutrynė mūsų varžymasis laisvės ir klestėjimo metu! – Richard Baxter
 • Krikščionys, kaip ir snaigės, yra trapūs, bet kai jie sulimpa kartu – gali net sustabdyti eismą. – Vance Havner
 • Tai, kas vienija, taip pat ir atskiria. Jei paprašyčiau atsistoti visus mėlynakius, tai juos atskirtų nuo rudaakių. Kai pasirenkame sekti Jėzumi, tai mus atskiria nuo tų, kurie Juo neseka. – Kent Crockett
 • Vienybė be įvairovės veda prie vienodumo, o vienodumas turi polinkį atnešti mirtį. Tačiau jei įvairovės nekontroliuosime, ji sugriaus vienybę. – Nežinomas autorius
 • Žiūrėk, kaip gera ir malonu, kur broliai gyvena vienybėje! Tai lyg brangus aliejus ant galvos, varvantis ant barzdos, Aarono barzdos, kol nuteka ant jo apdaro apykaklės. Tai lyg Hermoną gaivinanti rasa, kuri krinta ant Siono kalnų, nes čia VIEŠPATS teikia savo palaiminimą ¬ amžinąjį gyvenimą. Ps 133,1-3
 • Ne tik už juos aš meldžiu, bet ir už tuos, kurie per jų žodį mane įtikės: tegul visi bus viena! Kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Jn 17,20-21
 • Būtinuose dalykuose – vienybė; abejotinuose – laisvė; visuose dalykuose – meilė. – Richard Baxter
 • Joks prabudimas šalyje ar vietovėje neprasidėjo be vieningos maldos. – A.T. Pierson
 • Būkite vienybėje su kitais krikščionimis. Siena iš palaidų plytų yra niekam netikusi. Plytos turi būti sumūrytos kartu. – Corrie Ten Boom
 • Galiausiai visi būkite vieningi, užjaučiantys kitus, mylintys brolius, gailestingi, nuolankūs. 1 Pt 3,8
 • Broliai, Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu maldauju jus, kad visi vienaip sutartumėte ir pas jus nebūtų susiskaldymų, kad būtumėte vienos dvasios ir vienos minties. 1 Kor 1,10

 

 

Kūryba, kūriniai, Kūrėjas

 • Knyga, neverta skaityti dukart, neverta ir to, kad ją skaitytų vienąkart. – Karlas Julijus Vėberis (1767–1832)
 • Ir Dievas sutvėrė žmogų pagal savo atvaizdą; pagal Dievo atvaizdą sutvėrė Jis jį; vyrą ir moterį sutvėrė Jis. Dievas juos palaimino ir tarė: „Būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir užvaldykite ją, viešpataukite jūros žuvims, padangių paukščiams ir kiekvienam gyvam padarui, kuris kruta ant žemės!“ Pradžios 1, 27–28
 • Mokėti rašyti eilėraščius dar nereiškia būti poetu: visos knygų lentynos užverstos šios tiesos įrodymais. – Visarionas Belinskis (1811–1848)
 • Taigi, jei kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas sena – praėjo, štai visa tapo nauja. 2 Korintiečiams 5, 17
 • Skaitymas be meilės, žinios be pagarbos, lavinimasis be atsidavimo yra vienos iš sunkiausių nuodėmių dvasiai. – Hermanas Hesė (1877–1962)
 • Gyvenimas yra tai, ką reikia atlikti dabar arba niekada. Ką renkatės jūs? – R. Heinas
 • Aš darau šviesą ir sukuriu tamsą, duodu ramybę ir sukuriu pikta. Aš, Viešpats, visa tai darau. Izaijo 45, 7

 

Postmodernizmas, kultūra, tiesa

 • Mūsų postmodernioje kultūroje, kurioje dominuoja televizija, kuri yra jautri vaizdams ir moraliai tuščia, asmenybė yra viskas, o reputacija vis labiau nebesvarbi. – David F. Wells
 • Gyvename laikais, kai demonstruojamas jautrumas paviršutiniškiems dalykams, ir dažnai išreiškiamas aštriais žodžiais. Gali vadovautis bet kokia filosofija, bet tik tol, kol nevadinsi savo tikėjimo geresniu keliu. Religine prasme gali tikėti bet kuo, bet tik kol neminėsi Jėzaus Kristaus. Jei dvasinė idėja yra rytietiška, jai suteikiamas imunitetas nuo kritikos; jei vakarietiška – ji nuodugniai sukritikuojama. Taip žurnalistas gali apsilankyti bažnyčioje ir išsišaipyti iš visko, ką ten pamatys; bet jis jokiu būdu nedrįs to daryti stebėdamas rytietišką ceremoniją. Tokios štai yra dvidešimtojo amžiaus pabaigos nuotaikos. Kliautis nuotaika gali tapti pavojinga mūsų protui, nes jausmo svoriu ji gali sutraiškyti mąstymą. Bet tai yra tiksliai tai, kam, mano manymu, atstovauja postmodernizmas – nuotaikai. – Ravi Zacharias
 • Nėra aiškaus skirtumo tarp to, kas tikra, ir to, kas netikra, nė tarp to, kas tiesa ir netiesa. Kažkas nebūtinai yra arba tiesa, arba netiesa; tai gali būti kartu ir tiesa, ir netiesa. – Harold Pinter

 

 

Politika, valdžia, melas, tiesa, laisvė

 • Tie, kurie mano esą per protingi dalyvauti politikoje, yra baudžiami per tai, kad juos valdo kvailesni. – Platonas (422 – 347 m. pr. K.), graikų filosofas.
 • Tiesa tokia – nereikia pasitikėti jokiu žmogumi, kuris turi valdžią. – Džeimsas Medisonas (1751 – 1836), JAV prezidentas.
 • Visuotinio melo amžiuje tiesos sakymas yra revoliucinis veiksmas. – Džordžas Orvelas (1903 – 1950), romano „1984-ieji“ autorius.
 • Turite pradėti nuo tiesos. Tik tiesa yra vienintelis kelias, kuriuo galime kur nors nueiti. Nes bet koks sprendimų darymas, kuris pagrįstas melaginga informacija arba nežinojimu, negali jūsų atvesti prie teisingos išvados – Džulianas Asandžas (1971 –), portalo Wikileaks vyriausiasis redaktorius.
 • Leidimasis pragaran yra lengvas. Pradėję garbinti valdžios galią neužilgo jau garbina blogį. – Klaivas Steplesas Lujis (1898 – 1963), mokslininkas, literatūros kritikas ir eseistas.
 • Neįmanoma protiškai ar socialiai pavergti tų, kurie skaito Bibliją. Biblijos principai yra visos žmogiškos laisvės pamatas. – Horacijus Grylis (angl. Horace Greeley) (1811 – 1872) reformatorius, politikas, aršus vergvaldystės priešininkas.
 • Tas, kuris besąlygiškai visas atsiduoda laikiniems valstybės, partijos ar klasės siekiams, tas atiduoda ciesoriui tai, kas neabejotinai priklauso tik Dievui: patį save. – Klaivas Steplesas Lujis (1898 – 1963), mokslininkas, literatūros kritikas ir eseistas.
 • Vienintelis dalykas, kurio reikia, kad blogis švęstų pergalę – kad geri žmonės nieko nedarytų. – Edmundas Berkas (1729 – 1797), airių politikas, rašytojas, oratorius.
 • Valdžios funkcija nėra saugoti piliečius, kad jie nepadarytų klaidos; tai piliečių uždavinys prižiūrėti valdžią, kad ji neįpultų į klaidą. – Robertas Džeksonas (1892 – 1954), JAV generalinis atornėjus (teisėjas).
 • Neįmanoma teisingai valdyti valstybės be Dievo pagalbos ir be Biblijos. – Džordžas Vašingtonas (1732 – 1799 pirmasis konstitucinis JAV prezidentas.

 

 

Pašaukimas, gyvenimas, Dievo valia

 • Nėra kvailas tas, kuris atiduoda, ko negali išlaikyti, kad gautų tai, ko negalės prarasti. – Džimas Elijotas
 • Nepavarkime daryti mažus darbus iš meilės Dievui, kuris žiūri ne į mūsų darbų didybę, bet į meilę, su kuria jie buvo atlikti. – Brolis Laurencijus
 • Mes dažnai sakome, jog negalime tarnauti Dievui, nes nesame pakankamai talentingi, protingi ir t.t. Bet jei esame sandoroje su Jėzumi Kristumi, Jis pridengia mūsų silpnybes ir yra mūsų jėga. – Kei Artūras
 • Jei patiri pralaimėjimą ir kančią – nereiškia, jog nesi Dievo valioje. Kaip tik tai gali reikšti, jog esi pačiame Jo valios centre. Paklusnumo kelias dažnai yra nusėtas kentėjimais ir praradimais. – Čarlzas Svindolas
 • Dievas yra Dievas. Kadangi Jis yra Dievas, Jis vertas mano pasitikėjimo ir paklusnumo. Niekur kitur nerasiu ramybės, kaip Jo šventoje valioje, kuri viršija mano didžiausius įsivaizdavimus apie tai, ką Jis planuoja daryti. – Elizabeta Elijot
 • Krikščionybę galima apibendrinti keturiais žodžiais: pripažink, paklusk, pasišvęsk ir perduok. – Samuelis Vilberforsas
 • Supratimas, kad vykdome Dievo valią, yra vienintelis dalykas, kuris duoda ramybę visuomet nerimstančiai žmogaus širdžiai. – Čarlzas Kolsonas
 • Dievas pašaukė mus ne į sėkmę, bet į ištikimybę. – Osvaldas Čambers
 • Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta. Mt 6,33

 

Emigracija, imigracija, tėvynė

 • Kartais lietuvių vaikai užsienyje kelia klausimą: kodėl aš turiu būti lietuvis ir mylėti Lietuvą, kurios aš nepažįstu ir nesu matęs? – A. Jankutė, Laiškai lietuviams
 • Svetimame krašte, nors ir gerų žmonių buvo, bet vis tiek jautiesi svetimas, kaip penktas ratas prie vežimo. Savo tėvynėje esi savo namuose. – Kunigas Petras Girčius
 • Leiskit į tėvynę, Leiskit pas savus, Ten pradžius krūtinė, Atgaivins jausmus. – liaudiškos dainos žodžiai.
 • Emigracija – tai atsakomybė. Kai kas mano, jog tai atsakomybė išvykti, kad vaikai galėtų gyventi geriau. Bet aš manau, kad tai atsakomybė padaryti taip, kad mano vaikai norėtų gyventi čia. – Aleksej Navalnij
 • Emigracija veši tuomet, kai gimtinė nyksta. – Georgijus Aleksandrovas
 • Emigracija – lyg pomirtinis gyvenimas, iš kurio niekas negrįžta. – Anatolijus Šarij

 

O Viešpatie, mus tremia ir marina

Ir tikėjimą mums plėšia iš širdžių,

Ir stumia iš namų į lauką plyną

Atsigrįžti į degėsius tuos skurdžius…

– Jonas Aistis, „Malda“

 

 

 

 

Miestas, išdidumas, prarastieji

 • Žemiški miestai giriasi savimi, o Dangiškasis Miestas giria Viešpatį. – Šv. Augustinas, „Apie Dievo visuomenę“
 • Bet dabar jie troško geresnės tėvynės, tai yra dangiškosios. Todėl Dievui negėda vadintis jų Dievu: jis parengė jiems Miestą! Hebrajams 11,16
 • Tavo sesers Sodomos ir jos dukterų nusikaltimas buvo išdidumas, perteklius ir dykinėjimas; beturčiui ir vargšui jos nepadėjo. Jos kėlėsi puikybėn ir darė bjaurystes mano akivaizdoje. Todėl Aš sunaikinau jas. Ezechielio 16,49-50
 • Išdidumas eina sunaikinimo priekyje, puikybė-prieš žlugimą. Patarlių 16,18
 • Žiūrėdamas į miestus matau viltis, siekius ir išdidumą visų tų, kurie juos pastatė. – Hugh Newell Jacobsen, žymus JAV architektas
 • Lauk iš Dievo didžių dalykų. Siek dėl Dievo didžių dalykų. – William Carey, žymus anglų misionierius
 • Galiu sudeginti tik vieną savo gyvenimo žvakę. Verčiau deginsiu ją ten, kur pilna tamsos, nei čia, kur jau yra labai šviesu. – Ion Keith Falconer, žymus škotų misionierius
 • Prarastieji rūpi Dievui, todėl jie turi rūpėti ir mums. – Keith Wright, pastorius
 • Priežastis, kodėl kai kurie netiki misijomis, yra tame, kad jų pačių religija nėra verta, kad ją kas skleistų. – Autorius nežinomas
 • Evangelija yra geroji naujiena tik tuomet, kai ji pasiekia jus laiku. – Carl F. H. Henry, teologas